Turkish English
AnasayfaKALİTE

KALİTE POLİTİKASI

"Doğayı, yaşanılan ortamı estetik ve sanatsal bir biçimde insanların beğenisine sunmayı temel prensip olarak kabul eden ELİF Peyzaj bu doğrultuda çalışmalarını sürdürmektedir.

ELİF Peyzaj bu estetik yaklaşımla, birikimli ve oturmuş teknik kadrosuyla, sektörde öncü olmayı da hedefleyerek en kaliteli hizmeti sunmayı, kalite yönetim sisteminin asli unsuru olan firma çalışanlarının, aynı kalite anlayışı ve ekolojik çevre bakışıyla, hizmet vermesini sağlamak amacıyla sürekli eğitimler düzenlemeyi ve sistemi sürekli iyileştirmeyi taahhüt eder."

ÇEVRE POLİTİKASI

"DOĞAYA SAYGI" ilkesinden hareketle bütün faaliyetlerinin çevresel etkisini minimuma indirmeyi amaçlayan firmamızın şirket yönetimi, çevreye zarar vermemek konusunda sürekli olarak dikkatli olacak ve doğal kaynakları korumanın yollarını arayacaktır.

Kurduğumuz Çevre Yönetim Sistemini sürekli geliştirmek ve çevre kirliliğini önlemek amacıyla tüm çalışanlarına eğitim vermeyi, eğitimin sürekliliğini, yürürlükte bulunan çevreyle ilgili mevzuat ve idarî düzenlemelere, kendiliğinden tâbi olduğu diğer şartlara uymayı kabul ve taahhüt eder.

İŞÇİ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

"ÖNCE SAĞLIK VE GÜVENLİK" ilkesinden hareketle en üst kalite seviyesinde üretim ve hizmet faaliyetlerini yürütürken çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliğinin istisnasız korunması ve çalışma ortamının sürekli iyileştirilmesini esas alan firmamız aşağıdaki hususların teminini ve idamesini taahhüt eder;
- Önceden tedbir alarak iş sağlığı ve güvenliği risklerinin ortadan kaldırılmasını sağlamak;
- İSG konularında sürekli iyileştirme sağlamak;
- Yürürlükte bulunan İSG ile ilgili yasal mevzuat, idari düzenlemelere ve üyesi olunan kuruluşların kurallarına riayet etmek;
- Hem doğrudan şirket personelinin hem de faydalanılan taşeron çalışanlarının bireysel İSG sorumluluklarının farkında olmalarını sağlamak amacıyla eğitimler vermek;
- Şartlara uygunluğun idame ettirilmesi için İSG Politikası'nı periyodik olarak gözden geçirmek;
- İş Sağlığı ve Güvenliği'nin sürekli gelişimini sağlamak amacıyla kamu, özel sektör kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile edinilen İSG tecrübelerini karşılıklı olarak paylaşmak.